nisgil

nisgil
is. Bir şeydən dolayı daim ürəkdə qalan məmnuniyyətsizlik hissi, ürəkdə çəkilən qüssə, dərd. Anasının sözləri Xəlilin ürəyində bir nisgil olub ölənədək qalmışdı. Ə. H.. <Kərbəlayı Eyvaz:> Yazıq Dürnisə! Nisgilin ürəyimi dağlayır! Ç.. Nisgil eləmək – özünə dərd eləmək, qüssələnmək, kədərlənmək. Hərçənd kasıbıq, ev-eşiyimizin ləyaqəti yoxdur. Amma yenə nisgil eləmədim. M. S. O..
◊ Ürəyində nisgil qalmaq – arzusu, gözlədiyi şey vaxtında yerinə yetmədiyi üçün bir dərd olaraq ürəyində qalmaq. Vur-tut ikicə ilin gəlini olan Geysubəyimin nisgili ürəyində, arzusu gözündə qalmışdı. Ə. Vəl.. Dostum, ürəyində qalmasın nisgil; Qoy açım sirrimi, sən də eşit, bil! R. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • isgil — (Meğri) nisgil. – Şah Abbasın ürəyində bir isgil qaldı ki, niyə o qahığı mən almadım …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • üqd(ə) — ə. 1) düyün; 2) m. həlli çətin məsələ, düyünə düşmüş iş; 3) m. insanın çox arzu edib nail ola bilmədiyi və qəlbində nisgil kimi qalan arzu; 4) sinirlərin toplanıb yumru olmasından yaranan düyün. Üqdi irtibat əlaqə bağı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • lay — 1. 1. is. Üfüqi vəziyyətdə bir birinin üstündə yerləşən cismin sıralarından hər biri; qat. Torpaq layı. Gil layı. Qumlu laylar. // Qatqat görünən, sıx, qalın (bulud, tüstü, duman və s. haqqında). Toz layları. Duman layları. – Bir yığın bulud… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nisgilli — sif. Ürəyində nisgil olan, daim qüssə çəkən, dərd çəkən, dərdli görünən; məhzun, kədərli, könlü tutqun. Nisgilli uşaq. Nisgilli qız. // Həsrət və dərdlə dolu; kədərli, yanıqlı. Ağıçının gözəl səsi və nisgilli ağısı adamı mütəəssir edirdi. . Ç..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nisgillənmək — f. Qəmlənmək, kədərlənmək, qüssələnmək, nisgil eləmək. Şairin sevinci evlə bir oldu. Anası da həm sevinir, həm nisgillənirdi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • süstlük — is. Hissizlik, kütlük, keylik. Özündə süstlük hiss etmək. – Qar lopa lopa yağırdı. Gecəki kefdən sonra hər kəsdə bir süstlük vardı. Ç.. İndi <Veysəlin> ürəyindəki nisgil azalmış, vücudundakı süstlük yoxa çıxmışdı. Ə. Vəl.. Əsəbi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tamarzılıq — is. Bir şeyin həsrətində, arzusunda olma; nisgillik. <Qönçənin> qəlbində nisgil, tamarzılıq, qibtə bir birinə qarışmışdı. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tapışmaq — qarş. 1. Bir birini tapmaq, birbiri ilə görüşmək. Gün gələr, yenə də biz tapışarıq; Qucaqlar hər ana qalib oğlunu. R. R.. Elə bil ki, iki həsrət, iki nisgil tapışdı; Qız əlilə şinelimin düyməsindən yapışdı. Ə. Cəm.. 2. Dostlaşmaq, yaxınlaşmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vətənsiz — sif. Vətəni olmayan. Bir Vətən həsrəti – bir ulu nisgil! Vətənsiz yaşamaq – yaşamaq deyil. B. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”